Limitovaná akce - ke každému zakoupenému dětskému kolu od nás obdržíte jako dárek Fidget Spinner v hodnotě 99,-Kč zdarma!

1) Udělujete tímto souhlas firmě Antonín Blažek - RCM, se sídlem Tečovice 384, 76302 Zlín, IČ 10566121 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • emailovou adresu
 • informace o zakoupeném zboží

2) Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • zaslání dotazníku pro zjištění zákaznické spokojenosti s objednávkou v e-shopu;
 • zaslání žádosti o hodnocení zboží zakoupeného v e-shopu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme například prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

3) Souhlas udělujete na zpracování po dobu 230 dní.

4) Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:

 • Poskytovatele služby Heureka.cz, společnost Heureka Group a.s., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, B 24131 vedená u Městského soudu v Praze
  IČ: 07822774.
 • Poskytovatele služby Zboží.cz, Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10,150 00  Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
  Praze, sp. zn.: B 6493, IČO: 26168685.

5) Tyto osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6) Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním žádosti o odstranění na e-mailovou adresu info@koladinobikes.cz. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby.

7) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento dokument je verzí č. 1 a zveřejnili jsme jej 31.1.2020 ve 12:00 hodin.